Saturday, December 10, 2016
   
Text Size

Sitede Ara

Prof. Dr. Nejat Narlı

19.06.1965 tarihinde Hatay’ın İskenderun ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimimi İskenderun’da tamamladı. 1988’de Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Erzurum ili Olur ilçesi Atlı Köyü’nde 14 ay süre ile pratisyen hekim olarak zorunlu hizmette bulundu.

1990-1994 yılları arasında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Çocuk Sağlığı ve  Hastalıkları ihtisası yaptı. Aynı yerde bir yıl uzman olarak çalıştı. Tıp Fakültesini derece ile bitirdiği için geri kalan zorunlu hizmet süresinden muaf oldu. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 1 yıl süre ile uzman olarak çalıştıktan sonra Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı’nda (Yeni Doğan) üst ihtisas yaptı.

Aynı Anabilim Dalı’nda Eylül 1997 tarihinden itibaren Yrd Doçent kadrosunda çalışmaya başladı. Kasım 2000’de doçent, Nisan 2006’da profesör oldu.

Ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış 100’ün üzerinde bilimsel araştırması vardır. Ayrıca kitap editörlüğü ve dergi editörlüğü dışında birçok bilimsel dergide danışma kurulu üyeliği yapmaktadır.

Üniversitedeki öğretim üyeliği yanı sıra Adana Metro Hastane’sinde çalışmaktadır.  Evli ve üç çocuğu vardır.

Uzmanlık Tezi: Growth hormon tedavisi alan idiyopatik growth hormon eksikliği olgularının değerlendirilmesi

Neonatoloji Yandal Uzmanlık Tezi: Hipoksik Yenidoğan Bebeklerde Eritrosit Piruvat Kinaz Aktivitesi Ve Kinetiği

Mesleki Görevleri:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Pratisyen hekim

Atlı Köyü Sağlık Ocağı/Olur-Erzurum

1988-1989

Ar.Gör. Dr.

Tıp Fakültesi Dicle Üniversitesi

1990-1994

Uz. Dr.

Tıp Fakültesi Dicle Üniversitesi

1994-1995

Uz. Dr.

Tıp Fakültesi Çukurova Üniversitesi

1995-1997

Yar.Doç. Dr.

Tıp Fakültesi Çukurova Üniversitesi

1997-2000

Doç. Dr.

Tıp Fakültesi Çukurova Üniversitesi

2000-2006

Prof. Dr.

Tıp Fakültesi Çukurova Üniversitesi

2006-

Yurtdışı Deneyimi

St Louis University Medical Faculty. NICU Amerika. 1 Ekim 2001-31 Aralık 2001.

Yürüttüğü Bilimsel Projeler

1.TF.96.U.69: Perinatal asfiksili yenidoğan bebeklerde piruvat kinaz aktivitesi ve kinetiği

2.TF.99.18: Respiratuvar distresli yenidoğan bebeklerde endotelin-1 düzeyi.

3.TF 2003LTP 55: Respiratuar distresi olan yenidoğanlarda endotrakeal lavaj sıvısında endotelin-1, IL-6, IL-8, IL-10, TNF-alfa düzeyleri ve total lokosit sayımı araştırması

4-TF2005BAP30 Yenidoğan döneminde ciprofloksasin tedavisi alan bebeklerin kartilaj hasarı açısından MRI ilen incelenmesi

Yönetilen Tezler :

-Respiratuvar Distress Sendromlu (RDS) Prematüre Bebeklerde Trakeal Aspirasyon Sıvısında IL-8, IL-10 ve prokalsitonin düzeylerinin RDS Şiddeti ve Kronik Akciğer Hastalığı ile İlişkisi (Uz. Dr. Fatma Mahsereci)

-Respiratuvar Distress’li Yenidoğan Bebeklerde Trakeal Aspirasyon Sıvısında sitokin ve CRP ile RDS Şiddetinin İlişkisi (Uz. Dr. Sevgi Can)

İdari Görevler :

-Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunları Dernek Başkan Yardımcılığı: 2000-2002

-Çukurova Neonatoloji Derneği Başkan Yardımcısı (2001-…..)

-Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları VI.Sınıf Staj Sorumlusu (2001-2004)

-Adana Kent Konseyi, Sağlık Kozası üyeliği

-Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunları Derneği Başkanlığı: 2002-2004

-Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Transfüzyon Komitesi Üyeliği (2002-2007)

-Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitim Konseyi, Eğitim Sistemi ve Müfredat Çalışma Grubu üyeliği (2002-2006)

-Türk Pediatri Kurumu Derneği Adana Şubesi Sekreteri (2002-2008)

-Çukurova Üniversitesi Perinatal Araştırma ve Tanı Merkezi (PERİTAM) Yönetim Kurulu üyeliği (2003-…….)

-Çukurova Üniversitesi Deneysel Araştırma Merkezi Kurulu üyeliği: (2004-2005)

-Lisans Koordinatörler Kurulu VI.Sınıf Koordinatörü (2004-2007)

-Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi, Başhekim Yardımcılığı (2004-2006)

- Çukurova Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Balcalı Hastanesi Tahakkuk Memurluğu (2005-2006)

-Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi, Başhekim Vekilliği (2006-2006)

-Çukurova Üniversitesi Döner Sermaye Satın Alma Komisyonu Başkan Vekili (2004-2006)

-Çukurova Üniversitesi Döner Sermaye Satın Alma Komisyonu Başkanlığı (2006-2006)

- Çukurova Üniversitesi Strateji Geliştirme Kurulu Üyeliği: (2006-2007)

-Çukurova Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurul Üyeliği (2006-2007)

-Çukurova Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenim Programı Yürütme Kurulu Üyesi (2006-2007)

Bilimsel ve Meslek Kuruluşlarına Üyelikler :
  1. Türk Neonatoloji Derneği
  2. Çukurova Neonatoloji Derneği
  3. Türk Pediatri Kurumu Derneği
  4. Türk Pediatri Kurumu Derneği Adana Şubesi
  5. Milli Pediatri Derneği Adana Şubesi
  6. Adana Tabip Odası
  7. Çukurova Üniversitesi Mezunları Derneği
  8. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunları Derneği
  9. Çukurova Enfeksiyon Derneği, Adana Şubesi

BİLİMSEL KİTAP/DERGİ GÖREVLERİ:

Kitap editörü

-Genel Tıp (Pratisyen Hekimlerin El Kitabı). ISBN 975-487-115-9, Nobel  Yayınevi, 176 sayfa, Adana, 2004.

-Neonatoloji’de Güncel Yaklaşımlar Kitabı, Çukurova Üniversitesi Basımevi, Adana, 2002.

-Pediatric Diagnosis and Therapy. Kliegman, Çeviri editörü 2007

Ulusal Tıp Dergisi Editörü

-TIPMED Dergisi (ISSN:1301-9740) Editörlüğü: 2001-2006

Ulusal Tıp Dergileri Danışma kurulu Üyelikleri

- Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi

-Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

-Dicle Tıp Dergisi

-Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi

-TıpMed Dergisi

-Bakırköy Tıp Dergisi

-Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi

Medikal Nitelikteki Ulusal Kurs Organizasyonu ve Eğitmenliği

-Neonatal Resüsitasyon Kursu

-Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Kursu

-Temel Yenidoğan Sağlığı Kursu

-Yenidoğan Ventilatör Kursu

-Temel Yaşam Desteği Kursu

Bilimsel Etkinlikler

Yurtiçi birçok kongrenin panel ve konferanslarında konuşmacı veya oturum başkanı olmuş, Uluslar arası 30 yayın ve bildiri sahibi olup, katkıda bulunduğu birçok klinik ve deneysel  çalışma, atıf almıştır. Ulusal bilimsel dergilerde 89 yayını olup, Ulusal  kongrelerde 105 bildiri sunmuştur. Ayrıca 9 ulusal kongrenin düzenleme kurulunda yer almış, birinde kongre başkanlığı yapmıştır. Ulusal kitaplarda 18 adet yazısı olup, kitap editörlükleri bulunmaktadır.

 

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

1.      Narlı N, Satar M, Atıcı A, Kayrın L. Erytrhocyte pyruvate kinase activity in term and   preterm infants. Pediatric Hematology and Oncology 1998; 15: 63-67.

2.      Soyupak S, Narlı N, H Yapıcıoğlu, M Satar, EH Aksungur. ‘’Sonographic measurements of the liver, spleen  and kidney dimensions in the healthy term and preterm newborns’’. Eur J Radiol 2002; 43 (1): 73-8.

3.      Yapıcıoğlu H, Narlı N, M Satar, S Soyupak, O Küçükosmanoğlu. ‘’A newborn infant with sternal malformation/ vascular dysplasia association’’. Genet Couns 2002; 13 (1): 35-40.

4.      Yapıcıoğlu H, Narlı N, M Satar, S Soyupak, Ş Altunbaşak. ‘’Intraventricular streptokinase for the treatment of posthaemorrhagic hydrocephalus of preterm’’. J Clin Neurosci 2003; 10 (3): 297-299.

5.      Yapıcıoğlu H, M Satar, D Yıldızdaş, Narlı N, D Süleymanova, E Tutak. ‘’Schwartz Jampel Syndrome: Three pediatric case reports’’. Genet Couns 2003; 14 (3): 353-358.

6.      Satar M, K Özcan, H Yapıcıoğlu, Narlı N. ‘’Serum insulin-like growth factor-1 and growth hormone levels of the hypoxic ischemic newborns’’. Biol Neonate 2004; 85: 15-20.

7.      Yapıcıoğlu H, M Satar, E Tutak, Narlı N, AK Topaloğlu. ‘’A newborn infant with generalized glutathione synthetase deficiency’’. Turk J Pediatr 2004; 46: 72-75.

8.      Satar M, H Yapıcıoğlu, Narlı N, N Özbarlas, O Küçükosmanoğlu, E Tutak. ‘’Is oral indomethacin effective in treatment of preterm infants with patent ductus arteriosus?’’  Turk J Pediatr 2004; 46: 137-141.

9.      Yapıcıoğlu H, M Satar, Kayrın L, E Tutak, Narlı N. ‘’Pyruvate kinase activity in cerebral hemispheres and cerebellum-brain stem of normal and hypoxic-ischemic newborn rats’’.  Cerebellum. 2004;3(3):152-155.

10.  Bayram İ, Leblebisatan G, Yıldızdaş H, Tuncer Ü, Ergin M, Narlı N, Tanyeli A.   A neonate with malignant ectomesenchymoma. Turk J Pediatr. 2005 Oct-Dec;47(4):382-

11.  Yapıcıoğlu H, Satar M, Tutak E, Narlı N, Büyükçelik M, Özlü F. May the best friend be an enemy if not recognized early: hypernatremic dehydration due to breast- feeding. Pediatr Emerg Care. 2005 Jul;21(7):445-8.

12.  Narlı N, Satar M, Kayrın L, Yapıcıoğlu H, Ozlu F, Buğdaycı R. The activity and the Kinetics of Pyruvate Kinase in Hypoxic Newborns. Pediatr Hematol Oncol. 2005 Oct-Nov;22(7):567-73.

13.  Tutak E, Satar M, Zorludemir S E, Yapıcıoğlu H, Narlı N. Neuroprotective effects of indomethacin and aminoguanidine in the newborn rats with hypoxic-ischemic cerebral injury.  Neurochem Res. 2005 Aug;30(8):937-942.

14.   Narlı N, Soyupak S, Yapicioglu H, Tutak E, Sertdemir Y, Ozcan K, Satar M. Ultrasonographic measurement of subarachnoid space in normal term newborns.
Eur J Radiol. 2006 Jan 5.

15.  Yapicioğlu H, Satar M, Canacankatan N, Tutak E, Sertdemir Y, Antmen E, Narlı N. The effect of human growth hormone on superoxide dismutase activity, glutathione and malondialdehyde levels of hypoxic-ischemic newborn rat brain. Biol Neonate. 2006;90(3):168-73. Epub 2006 Apr 19.

16.   Ozlu F, Yapicioğlu H, Satar M, Narlı N, Ozcan K, Buyukcelik M, Konrad M, Demirhan O. Barttin mutations in antenatal Bartter syndrome with sensorineural deafness. Pediatr Nephrol. 2006 Jul;21(7):1056-7. Epub 2006 May 24.

17.  Satar M, Turhan E, Yapicioglu H, Narlı N, Ozgunen FT, Cetinel S. Cord blood cytokine levels in neonates born to mothers with prolonged premature rupture of membranes and its relationship with morbidity and mortality. Eur Cytokine Netw. 2008 Feb 26;19(1):41-45.

18.  Tutak E, Satar M, Ozbarlas N, Uğuz A, Yapicioğlu H, Narlı N, Bayram I. A newborn infant with intrapericardial rhabdomyosarcoma: a case report. Turk J Pediatr. 2008 Mar-Apr;50(2):179-81

19.  Ozlu F, Kyotani M, Taskin E, Ozcan K, Kojima T, Matsushita T, Yapicioğlu H, Takagi A, Saşmaz I, Satar M, Narlı N. A neonate with homozygous protein C deficiency with a homozygous Arg178Trp mutation. J Pediatr Hematol Oncol. 2008 Aug;30(8):608-11.

20.  Yapicioğlu H, Ozcan K, Arikan O, Satar M, Narlı N, Ozbek MH. Bruck syndrome: osteogenesis imperfecta and arthrogryposis multiplex congenita. Ann Trop Paediatr. 2009 Jun;29(2):159-62.

21.  Tutak E, Satar M, Yapicioğlu H, Altintaş A, Narli N, Hergüner O, Bayram Y. A Turkish newborn infant with cerebellar agenesis/neonatal diabetes mellitus and PTF1A mutation.Genet Couns. 2009;20(2):147-52.

22.  Kirimi E, Peker E, Tuncer O, Yapicioglu H, Narli N, Satar M. Increased serum malondialdehyde level in neonates with hypoxic-ischaemic encephalopathy: prediction of disease severity.  J Int Med Res. 2010 Jan-Feb;38(1):220-6.

23.  Yapicioglu H, Satar M, Ozcan K, Narli N, Ozlu F, Sertdemir Y, Tasova Y. A 6-year prospective surveillance of healthcare-associated infections in a neonatal intensive care unit from southern part of Turkey.  J Paediatr Child Health. 2010 Jun;46(6):337-42. Epub 2010 Apr 16.

24.  Yapicioglu H, Ozcan K, Sertdemir Y, Mutlu B, Satar M, Narli N, Tasova Y. HealthCare-associated Infections in a Neonatal Intensive Care Unit in Turkey in 2008: Incidence and Risk Factors, A Prospective Study.  J Trop Pediatr. 2010 Jul 3. [Epub ahead of print].

25.  Kokangul A, Ozkan A, Akcan S, Ozcan K, Narli N. Statistical analysis of patients' characteristics in neonatal intensive care units. J Med Syst. 2010 Aug;34(4):471-8. Epub 2009 Feb 13.

 

Yenidoğan Kitabı

kitapYenidoğan kitabı... Tüm yenidoğan konularını buradan okuyabilirsiniz...

Eğitim Seminerleri

Seminer2Yenidoğan eğitim seminerlerini EĞİTİM menüsü başlığı altında bulabilirsiniz. Konuları PDF ya da PPT dosyası olarak okuyabilirsiniz...

Yasal Uyarı

Copyright © 2016 Çukurova Neonatoloji Bilim Dalı. Tüm hakları saklıdır.... Sayfadaki HİÇBİR içerik izinsiz kullanılamaz....
WEBMASTER: Dr. S. Bağcı-@MSB14...Bonn Univ. Almanya